Bokwert wurdt kulturele haadstêd

Ljouwert hat in soadsje fan kulturele haadstêd makke en dêrom moat Bokwert it fan de ‘Hoofdplaats’ oernimme om it wól ta in sukses te meitsjen. Hjir giet it toanielstik ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018′  oer. Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje beide ferskate rollen dy’t it bestjoer fan Bokwerter Belang foarmje. Se fergaderje yn it ‘Bokwerts’ -Nederlânsk dat bol stiet fan frisismes-. It stik is basearre op de stikjes fan skriuwer en sjoernalist Rink van der Velde yn’e Ljouwerter Krante yn’e jierren ’70 en ’80.

Geschreven door
Ik ben nieuwsverslaggever en programmamaker bij Omrop Fryslân. Ik werk veel als camjo (camera journalist) en experimenteer binnen Finster op Fryslân daarnaast als mojo (mobile journalist) door te filmen met een mobiele telefoon.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>