De Vries over het begin van LWD2018

Jannewietske de Vries is een vrouw met een missie, in het najaar van 2007. Als kersvers gedeputeerde wil ze de cultuur in Fry...

Friese Hotellerie investeert in meer kamers

Het kan haast niet anders of hier moet een verband zijn met de miljoenen gasten die in 2018 worden verwacht bij de evenemente...

Vluchtelingen en Bilkerts zoeken elkaar op

Het laat ze maar niet los. De negatieve geluiden over de vluchtelingenstroom naar Europa, naar Nederland, naar Fryslân. Theat...

Mienskippen in Fryslân: De Gouden Bal

‘De kunst van het vrijlaten heb je hier heel sterk nodig’ ‘In het begin vroegen mensen of we een commune wa...

20 unieke toiletten voor 2018

20 unieke toiletten vormen samen het ultieme bewijs dat Leeuwarden 2018 cultuur en economie met elkaar verbindt. Cineast Germ...

De Haan Advocaten steunt LWD2018

De Haan Advocaten en Notarissen heeft zich als eerste grote sponsor verbonden aan Leeuwarden-Fryslân 2018. De overeenstemming...

Meer laden