Gehaakte deken wordt 2018-wereldrecord

Germ Henk Blumers filmde een van de eerste zichtbare activiteiten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018: het haken de Groot...

Terschelling heeft overal een club voor

Als de meeste toeristen zijn vertrokken van Terschelling, komt het eilander verenigingsleven weer op gang. Nergens is het aan...

Spraakverwarring rond LWD2018

Communiceren is belangrijk voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Maar er ontstaat een spraakverwarring in de dive...

De mienskip van Oosterschelling

Eilandbewoners zijn van oudsher meer op elkaar aangewezen dan mensen op de wal. Dat is anno 2015 nog steeds goed te zien op d...

Een eetfeestje in Sint Annaparochie

Het moet een feestelijke avond worden in Sint Annaparochie. Theatermaakster Janneke de Haan en psychologe Geertje Postma bren...

Tweetaligheid goed voor de gezondheid

Ik woon in Harlingen. Inderdaad niet de meest Friestalige stad van Fryslân. De afgelopen tijd werd ik een aantal keren met na...

Eer en wraak in de oude Friese mienskip

Eer en wraak speelden een belangrijke rol in de Friese mienskip in de middeleeuwen. Han Nijdam, historisch antropoloog aan de...

Appeltaart, Hollandse hopjes en vijgen

Janneke de Haan snijdt de appeltaart die haar vader speciaal voor vanavond heeft gebakken. Geartsje Postma legt stiften en en...

Creatieve verhalenvertellers gezocht!

Finster op Fryslân is op zoek naar mensen die multimediale verhalen kunnen maken voor het Finster. De verhalen moeten een lin...

Niemand wil alleen zijn

Steeds meer behoefte aan sociale contacten Buurten die gezamenlijk groene energie opwekken of moestuintjes opzetten, het orga...

5 E’s centraal in Strategisch Bedrijfsplan

Veel bedrijven rekenen zich nu al rijk aan de extra inkomsten die Culturele Hoofdstad tot, in en na 2018 Friesland moet breng...

Friezen al in 19e eeuw ‘bijzonder’ volkje

De creatie van een Friese identiteit is niet iets van recente datum. Die is al bedacht in de negentiende eeuw. De Friezen had...

Meer laden