Een eetfeestje in Sint Annaparochie

Het moet een feestelijke avond worden in Sint Annaparochie. Theatermaakster Janneke de Haan en psychologe Geertje Postma bren...

Tweetaligheid goed voor de gezondheid

Ik woon in Harlingen. Inderdaad niet de meest Friestalige stad van Fryslân. De afgelopen tijd werd ik een aantal keren met na...

Eer en wraak in de oude Friese mienskip

Eer en wraak speelden een belangrijke rol in de Friese mienskip in de middeleeuwen. Han Nijdam, historisch antropoloog aan de...

Appeltaart, Hollandse hopjes en vijgen

Janneke de Haan snijdt de appeltaart die haar vader speciaal voor vanavond heeft gebakken. Geartsje Postma legt stiften en en...

Creatieve verhalenvertellers gezocht!

Finster op Fryslân is op zoek naar mensen die multimediale verhalen kunnen maken voor het Finster. De verhalen moeten een lin...

Niemand wil alleen zijn

Steeds meer behoefte aan sociale contacten Buurten die gezamenlijk groene energie opwekken of moestuintjes opzetten, het orga...

5 E’s centraal in Strategisch Bedrijfsplan

Veel bedrijven rekenen zich nu al rijk aan de extra inkomsten die Culturele Hoofdstad tot, in en na 2018 Friesland moet breng...

Friezen al in 19e eeuw ‘bijzonder’ volkje

De creatie van een Friese identiteit is niet iets van recente datum. Die is al bedacht in de negentiende eeuw. De Friezen had...

De Vries over het begin van LWD2018

Jannewietske de Vries is een vrouw met een missie, in het najaar van 2007. Als kersvers gedeputeerde wil ze de cultuur in Fry...

Friese Hotellerie investeert in meer kamers

Het kan haast niet anders of hier moet een verband zijn met de miljoenen gasten die in 2018 worden verwacht bij de evenemente...

Vluchtelingen en Bilkerts zoeken elkaar op

Het laat ze maar niet los. De negatieve geluiden over de vluchtelingenstroom naar Europa, naar Nederland, naar Fryslân. Theat...

Mienskippen in Fryslân: De Gouden Bal

‘De kunst van het vrijlaten heb je hier heel sterk nodig’ ‘In het begin vroegen mensen of we een commune wa...

Meer laden