Van wie is dit land?

Maker: Jantien de Boer
Camera: Auke Zeldenrust

Je klinkt bejaard, dat weet je best, als je vertelt over het kruidenrijke grasland waarin je reiswieg vroeger stond.

Als je vertelt over de dotters, de koekoeksbloemen, de pinksterbloemen, en de zuring. Over de hommels, de citroenvlinders en de blauwe blauwtjes die boven het boerenland zweefden.

Over de zwaluwtjes die duikvluchten uitvoerden, over de leeuwerik die hoog in de lucht boven je hoofd kwinkeleerde, en over de grutto’s, de kieviten, de tureluurs en de scholeksters.

Dat grasland bestaat bijna niet meer. Boerenland is nu bovenal eenvormig productieland. Voor oren en ogen valt er weinig meer te beleven. En juist dat landschap, gaan we in 2018 vieren.

Ben je verzuurd als je met pijn in je hart naar het wuivende raaigrasland kijkt? Ben je een romanticus, als je de vogels en de insecten terug wilt?

Misschien is dit gewoon het Friesland van nu. Misschien vraagt de moderne tijd om een modern landschap.

In deze serie gaan we op zoek. Van wie is dit land eigenlijk? Wat doet het met ons? Vieren we het nog? Of valt er weinig te vieren?

Geschreven door
Jantien de Boer werkt als journalist en columnist bij de Leeuwarder Courant, en nu tijdelijk bij Finster op Fryslan; een experiment met collega's van andere media-organisaties.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>