Mûne De Gooyer yn de Lendefallei en in stedskuier yn Ljouwert. Ik bin benijd! #9

Hindrik wurdt oppikt mei in boat fan it Fryske Gea. Se farre nei it Helomaslúske, dat hielendal restaurearre is. Dit slúske leit yn feanderij De Lendefallei yn de Stellingwerven. Mûne De Gooyer draait moai op ‘e wyn.

Lidwien giet op paad yn Ljouwert. In histoaryske stedskuier, dy’t har mei hiel oare eagen nei de stêd sjen lit.

 

 

Marleen Godlieb
Geschreven door
Marleen Godlieb is programma- en documentairemaker in Friesland en Groningen. Voor Omrop Fryslân heeft ze de series Foarinoar en Ik bin benijd! gemaakt. Voor RTV Noord maakte ze meerdere series en de documentaire ‘Ede Staal, credo – zien bestoan’.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>