Verdwaald in de kassen

Een ontmoeting tussen de Poolse en de Friese cultuur in een tuinbouwkas op het Friese platteland. Dat moet de muziektheatervoorstelling ‘Lost in the Greenhouse’ worden.

Tekst en video Ines Jonker

Honderden buitenlandse arbeiders werken er tegenwoordig in de glastuinbouw in Noordwest-Friesland: Polen, Grieken, Portugezen, Hongaren, Roemenen. Ze verlaten hun geboorteland voor een paar maanden om even goed te verdienen en gaan dan weer terug.

Wat betekenen deze tijdelijke bewoners voor de mienskip in een dorp? Deze vraag vormde de inspiratiebron voor een voorstelling met zowel Nederlandse als Poolse acteurs die het leven van Poolse arbeiders in Friesland laat zien.

‘Lost in the Greenhouse’, wat overigens nog een werktitel is, was een van de eerste projecten die in het Bidbook van LWD2018 stonden. Producent Klaas Toering vertelt over de voorstelling en hoe het idee tot stand kwam.

,,Het verhaal van de Poolse gastarbeider straks in de voorstelling, raakt natuurlijk aan het universele verhaal van de mensen van ‘buiten’ en hoe wij met elkaar samenleven’’, zegt Meinke Noordam, programmaleider Community & Diversity bij Culturele Hoofdstad 2018.

,,In sommige Friese dorpen is de samenstelling van bewoners zo veranderd dat de vraag of we echt – zoals LWD2018 nastreeft – een iepen mienskip zijn, actueel en voelbaar is.  En hoe we dan omgaan met verschillen en zeggenschap, heimwee en verlangen.”

Muziektheatergezelschap Orkater zal de voorstelling gaan maken. Ook lokale muzikanten werken mee.

Het stuk wordt gespeeld in een heuse kas, die van Hartman in Sexbierum, waar Friese en Poolse arbeiders samenwerken. Ze plukken er paprika’s, tomaten, komkommers.

Meinke Noordam en Klaas Toering in de kassen van Hartman

Meinke Noordam en Klaas Toering krijgen een rondleiding van Jeroen Hartman in zijn kassen.

In oktober toog een Nederlands-Fries gezelschap, bestaande uit Nijdam, Toering, Marc van Warmerdam en Titus Tiel Groenestege van Orkater, en Stef Avezaat van schouwburg De Lawei in Drachten naar het Dialog Festival in het Poolse Wroclaw om voorstellingen te bekijken en contacten te leggen in verband met een eventuele coproductie. Het idee is om ‘Lost’ in 2019 op dit festival te spelen.

Meinke Noordam vertelt over het bezoek aan Polen.

Hoe gaat het nu verder?

Noordam: ,,Titus Tiel Groenestege en Geert Lageveen van Orkater gaan in mei research doen. Dat betekent dat ze in Friesland en in Polen mensen gaan spreken en zo de achtergronden voor hun verhaal gaan zoeken. In november 2016 willen ze een kleine voorstelling uitbrengen en die wordt dan verder uitgewerkt tot de grote voorstelling in 2018.”

Geschreven door
Werkt als journalist bij de Leeuwarder Courant en schrijft daar voornamelijk over sociale zaken als vluchtelingen, minderheden, maatschappelijke opvang etc. En nu dus tijdelijk in Finster op Fryslân: een experiment met collega's van andere media-organisaties en met andere journalistieke technieken, zoals interviewen en filmen met de iPhone.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>