Thúshaven Bartlehiem #8 Ljouwert

Miskien is it mei it plak dêrsto weikomst itselde as mei famylje: do kiest se net. Miskien hâldst net fan it plak. Dochs bliuwt it altyd it plak dêrsto weikomst. De reis fan Froukje en Jan van Wengerden mei it skip ‘Eestroom’ sit der op. Troch Ljouwert farre se werom nei Bartlehiem. Neist de leuke, nijsgjirrige en ûntroerende gesprekken mei minsken ûnderweis hat de reis foar Froukje ek noch wat oars oplevere. Se nimt it beslút om wer yn Bartlehiem te wenjen. Dit is it slot fan de searje Thúshaven Bartlehiem, dy’t ek by Omrop Fryslân te sjen is.

Karen Bies
Geschreven door
Eindredacteur en coördinator Finster op Fryslân, programmamaker Omrop Fryslân.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>