Thúshaven Bartlehiem #7 Fryske Wâlden

Hoe langer as de reis duorret, hoe mear Froukje har thús begjint te fielen yn Fryslân. De reis giet troch it lânskip dat se seach, doe’t se foar it earst har eagen iepen die. De reis is ek in ûntdekking fan hyltyd wer nije lânskippen. De Fryske Wâlden. Diel 7 fan Thúshaven Bartlehiem.

Karen Bies
Geschreven door
Eindredacteur en coördinator Finster op Fryslân, programmamaker Omrop Fryslân.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>