Thúshaven Bartlehiem #2 It Noarden

Thúshaven Bartlehiem is in reis oer it Fryske wetter mei filmmakker Froukje van Wengerden. Nei jierren yn Amsterdam is se no wer werom yn Bartlehiem. Yn de simmer fan 2017 makket se in reis troch Fryslân mei it frachtskip ‘Eestroom’. Har heit stiet oan it stjoer. Underweis moetsje se minsken dy’t yn Fryslân wenje, of dy’t ek ûnderweis binne. Mei harren praat Froukje oer de fraach: Wannear fielst dy ergens thús? Dit is diel 2 fan Thúshaven Bartlehiem. It skip fart oer de Dokkumer Ie nei it noarden.

Karen Bies
Geschreven door
Eindredacteur en coördinator Finster op Fryslân, programmamaker Omrop Fryslân.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>