Niemand wil alleen zijn

Steeds meer behoefte aan sociale contacten

Buurten die gezamenlijk groene energie opwekken of moestuintjes opzetten, het organiseren van een buurtwacht om inbrekers te weren, dorpen die een eigen windmolen hebben en met de opbrengst het dorp er beter op maken. Allemaal voorbeelden van mensen die elkaar opzoeken, voorbeelden van mienskipssin.

Tekst en video door Wendy Kennedy

Ondanks onze geïndividualiseerde samenleving, hebben mensen steeds meer behoefte aan meer sociale contacten en het bij een groep willen horen. Dat zegt socioloog Henk de Vos. ,,Ik bin opgroeid yn Akkrum. Myn pake en beppe en in tante wennen yn deselde strjitte. De oare pake en fjouwer omkes en tantes wennen yn Aldeboarn, in doarp fierderop’’, vertelt Henk de Vos. De Vos, Fries om útens, woont zelf nu in Utrecht. De wereld is een stuk groter geworden, waarin het steeds moeilijker is om goede contacten te hebben en bij een mienskip te horen.

Gevoel van eenzaamheid

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2012 blijkt dat dertig procent van de volwassenen zich enigszins eenzaam voelt en 8 procent zeer eenzaam. Eenzaamheid komt vooral veel voor bij mensen die ouder zijn dan 70 jaar en mensen met een beperking. Van gescheiden mensen of weduwen/weduwnaars voelt 58 procent zich eenzaam, alleenstaanden 45 procent en gehuwden en samenwonenden 33 procent. Deze getallen laten zien dat eenzaamheid in alle lagen van de bevolking voorkomt. Volgens Henk de Vos is de kans op eenzaamheid het grootst bij de overgangen van fases in het leven.

Ommekeer

,,In pear desennia lyn wie de gedachte noch: in doarp, in buert, dat is âlderwets en we kinne wol sûnder. We tochten: de wrâld moat iepen.’’ Volgens De Vos komen we echter steeds meer terug op deze gedachte. Er ontstaan meer en meer lokale initiatieven waarin mensen weer contact met elkaar zoeken. Zoals bewonersbedrijven, buurthuizen die door de buurt worden gerund en woongroepen. ,,Yn’e jierren sântich waard der ek wolris in oprop dien om wer werom te gean nei it lokale en lytskalige. Doe waard dat sjoen as alternatyf, no wurdt der gewoaner tsjinoan sjoen, sels yn’e polityk.’’

Geluk

Meer sociale contacten en meer gemeenschapszin maakt minder eenzaam, gelukkiger en zelfs gezonder, blijkt uit verschillende onderzoeken. Het is niet voor niets dat mensen over de hele linie meer contacten zouden willen, dus niet alleen als ze eenzaam zijn. Maar zitten er ook keerzijden aan dat groepsgevoel?

Henk de Vos is gepensioneerd hoofddocent sociologie. Hij schrijft nog regelmatig over gemeenschapszin op zijn blog.

 


 

Het hoofdthema van Lwd2018 is iepen mienskip. Daarom onderzoeken Ines Jonker (Leeuwarder Courant) en Wendy Kennedy (Omrop Fryslân) voor Finster op Fryslân het fenomeen mienskippen. Wat voor mienskippen zijn er en hoe open zijn ze, de historie en hoe zit het met de gemeenschapszin in onze samenleving. Dit is een greep uit de invalshoeken die onder meer aan bod komen in deze serie.

Geschreven door
Ik ben nieuwsverslaggever en programmamaker bij Omrop Fryslân. Ik werk veel als camjo (camera journalist) en experimenteer binnen Finster op Fryslân daarnaast als mojo (mobile journalist) door te filmen met een mobiele telefoon.

1 reactie

  1. In een dorp kun je niet toneelspelen, vreugde en verdriet en geborgenheid beleef je samen. Daar is de ruimte tussen wat je over jezelf weet en wat anderen over je weten kleiner dan in de grotere plaatsen. Als je jezelf niet laat zien wordt je buitengesloten. Je lief en leed op het kleed leggen kweekt banden, maar je eigen problemen moet jezelf dragen. Voelen mensen, die niet trouwen of zelfstandig wonen, zich niet buitengesloten door naar binnen gerichte stellen of anderen? Je kent elkaar geschiedenis waardoor elke aanvaarding direct persoonlijk wordt. Je kunt elkaar niet ontlopen. Horen, zien en zwijgen. Niet iemand zijn zelfstandigheid of autonomie afnemen, vrij zijn om je eigen geloof te beleven, jouw liefde te delen, jouw vragen te stellen. Door te vertellen aan een ander ontstaat er begrip. En door begrip meer ruimte voor jezelf, anders zijn.
    In het geloof dat kracht, troost en steun geeft. De ruimte die je verbindt met jezelf. De ander hoop, steun en moed geven en hoog houden en samen iets organiseren dat geeft plezier en gemeenschapszin en verbinding. Het leven gaat over energie tussen mensen, jezelf en God. Je hoeft niet het paadje van een ander te lopen, maar je kunt het wel verlichten. En dat mensen van het pad zijn afgeraakt kan geen reden zijn om de verbinding te verbreken.

    Reageer

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>