Mummy’s en Poptaslot yn Ik bin benijd! #11

Hendrik is op besite yn it Poptaslot yn Marsum, it iennichste kastiel yn Fryslân dat noch yn bewarre bleaun is, en ek noch yn perfekte steat. Dat kinst eins ek hast sizze oer de mummy’s yn de tsjerkekelder fan Wiuwert. Troch de spesjale atmosfear binne de grêven mummifisearre. Marit-Ellen en Lisanne gean (mei in bytsje tsjinsin) de kelder yn om dy wûnderlike attraksje fan tichtby te sjen.

Marleen Godlieb
Geschreven door
Marleen Godlieb is programma- en documentairemaker in Friesland en Groningen. Voor Omrop Fryslân heeft ze de series Foarinoar en Ik bin benijd! gemaakt. Voor RTV Noord maakte ze meerdere series en de documentaire ‘Ede Staal, credo – zien bestoan’.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>