18 yn 2018: it ferfolch

By Finster begjint op 14 novimber it ferfolch op de searje ’18 yn 2018′. Yn 2014 is Dieuwke Kroese mei de searje begûn. Se folget mei de kamera achttjin jongeren dy’t yn 2018 achttjin jier binne. Hoe giet it no mei harren, wat dogge se, wat binne harren dreamen?

Karen Bies
Geschreven door
Eindredacteur en coördinator Finster op Fryslân, programmamaker Omrop Fryslân.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>