Fersefilla: In boadskip foar de besiker (3)

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 3: Sytske Kooij út Snits oer it fers dat op it grêf stiet fan har man Piter op it tsjerkhôf fan Aldegea (S).

Tekst en film: Gerbrich van der Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door

1 reactie

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>