Mienskippen in Fryslân: De Gouden Bal

‘De kunst van het vrijlaten heb je hier heel sterk nodig’

‘In het begin vroegen mensen of we een commune waren, nu denken ze dat dit een bejaardentehuis is.’ Misverstanden genoeg over De Gouden Bal, de oudste woongemeenschap in Leeuwarden.

Tekst Ines Jonker en video Wendy Kennedy

In het vroegere Diaconessenhuis aan de Noordersingel is sinds 1992 De Gouden Bal gevestigd: een woongemeenschap van 22 mensen die zelfstandig wonen, maar meer voor elkaar zijn dan een goede buur.

Betrokkenheid bij elkaar is belangrijk, en die is te zien in het deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, het zitting nemen in commissies en in het maatjesproject: elke bewoner heeft een maatje voor wie je wat extra aandacht hebt, mocht dat nodig zijn.

Echtparen

Wietske Kuipers: ,,Eigenlijk zijn wij allemaal einzelgängers. De kunst van het vrijlaten heb je hier heel sterk nodig.”

Wietske Kuipers (78) woont sinds elf jaar in De Gouden Bal, in de voormalige mannenzaal van het Diaconessenhuis. ,,Mijn man is in 2002 overleden. Ik heb toen eerst nog een jaar alleen gewoond maar ik vind het prettig om met anderen samen te leven.”

Oprichters

Miep (87) en Eli (90) Denzler, nu de oudste bewoners, behoorden destijds tot de oprichters van de Gouden Bal. ,,We hadden een groot huis in Bilgaard, de kinderen waren het huis uit en ons gezellige buurtje brokkelde af. En toen zagen we een artikel over wonen in een woongroep. Dat is iets voor ons, dachten we.”

De schilderclub, tai chi, klaverjassen, sjoelen, koffie drinken, soos: er is een keur aan activiteiten waar de bewoners aan mee kunnen doen. Wietske: ,,En een keer per maand eten we samen.”

Het wonen in een gemeenschap brengt wel bepaalde verplichtingen met zich mee, zoals het meedoen aan activiteiten, zo nu en dan wat klusjes en het omzien naar elkaar.

Wietske: ,,Maar in de elf jaar dat ik hier woon heb ik niet het gevoel gehad dat die verplichtingen mijn sociale leven in de weg staan. Het hoort er gewoon bij.”

Buurt

De Gouden Bal is er ook voor de buurt. Er is zelfs een vereniging Vrienden van de Gouden Bal; de 33 leden kunnen bij alle activiteiten aanschuiven. Ook doen sommigen mee aan de halfjaarlijkse klusdag.

Twee keer per jaar organiseren de bewoners van woongroep de Gouden Bal een klussendag.

Twee keer per jaar organiseren de bewoners van woongroep de Gouden Bal een klussendag.

De Gouden Bal is beslist geen zorgcentrum, benadrukken de bewoners. Samen langer zelfstandig wonen is weliswaar een belangrijk motto, maar de bewoners zijn geen mantelzorgers.

Ank Dijkstra: ,,Het gaat vooral om het sociale aspect. Even een boodschapje voor elkaar doen, huisdieren verzorgen als je op vakantie bent.” Ook al woon je er als alleenstaande, het voelt geborgen, vindt zij. ,,Het is toch een beetje een buurtje.”

Kinderen zijn om die reden vaak erg blij dat hun ouders in de gemeenschap wonen. Wietske: ,,Het geeft hen het gevoel dat er toch een beetje op mij gepast wordt.” Wilma: ,,Mijn kinderen wonen ver weg dus ze kunnen mij niet even verzorgen als ik ziek ben.”

Toelating

De bewoners doen zelf de toelating; na een gesprek met een potentiële bewoner moet duidelijk worden of iemand in de woongemeenschap past. ,,Het moet van beide kanten klikken”, zegt Ank.

Meestal gaat dat goed, omdat de nieuwe bewoners vaak al ‘Vriend’ waren en bijvoorbeeld regelmatig kwamen koffie drinken. Wietske: ,,Maar het is ook wel gebeurd dat een bewoner niet paste. We hadden toen te snel moeten beslissen. Gelukkig ging diegene uit zichzelf weg, want we mogen iemand er niet uitzetten.”

Als er een bewoner overlijdt, komen alle bewoners samen. ,,Dan vertellen we elkaar wat we van hem of haar zullen missen. Daar maken we een verhaal van dat bij het afscheid wordt voorgelezen Vaak worden bewoners vanuit De Gouden Bal begraven; bij het uitdragen leggen we een roos op de kist”, vertelt Alice Verheij.

Bejaardentehuizen

Nu ouderen langer zelfstandig moeten wonen en steeds vaker traditionele bejaardentehuizen de deuren sluiten, lijkt de belangstelling voor woongroepen toe te nemen.

Wilma: ,,Ik denk dat dit de toekomst is.” Wietske: ,,Mijn dochter van 37 weet nu al dat ze dit later ook wil.” Toch merken de bewoonsters dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van een woongemeenschap. ,,Ik hoor vaak: wij zijn er nog niet aan toe. Ze denken dat dit een bejaardentehuis is, maar dat is helemaal niet zo.”


Het hoofdthema van Lwd2018 is iepen mienskip. Daarom onderzoeken Ines Jonker (Leeuwarder Courant) en Wendy Kennedy (Omrop Fryslân) voor Finster op Fryslân het fenomeen mienskippen. Wat voor mienskippen zijn er en hoe open zijn ze, de historie en hoe zit het met de gemeenschapszin in onze samenleving. Dit is een greep uit de invalshoeken die onder meer aan bod komen in deze serie.

Geschreven door
Ik ben nieuwsverslaggever en programmamaker bij Omrop Fryslân. Ik werk veel als camjo (camera journalist) en experimenteer binnen Finster op Fryslân daarnaast als mojo (mobile journalist) door te filmen met een mobiele telefoon.

2 reacties

 1. Mijn naam Ariel ii
  Ondernemer met bedrijf
  kvk nummer 66822858
  mijn bsn nummer en bankafschriften zijn beschikbaar

  Ik zou graag zien plaats je ik ben momenteel in Woon Friesland plaats hebben persoonlijke referenties hier evenals Amerika en hebben een bankafschrift waarop ik moet geld geen probleem 250 Euro pm

  My name is Ariel

  imagination innovation

  Entrepeneur with company

  kvk nummer 66822858

  my bsn nummer and bank statements are available

  I would like see place you have I am currently in Woon Friesland place have personal references here as well as America and have bank statement showing I have funds to pay no problem 250 Euro

  Ik zoek nu plaats kan ik eventueel wonen leven in help Engels sprekende 33-jarige man die kan koken en schoonmaken evenals mensen kan ik Nederlands spreek, evenals het Fries bij nodig en zie je hebt wonen en werken faciliteit in Leeuwarden Ik ben hier zonder inkomsten uit zelfstandige ik kan mijn aandeel uit te keren als zijn leven in hulp en vrijwilligerswerk

  i looking now place i can live possibly live in help English speaking 33 year old male can cook and clean as well as need people i can speak Dutch as well as Frisian with and see you have live and work facility in Leeuwarden I am here with no income on self employment I can pay my share as well as be live in help and volunteer

  wonen in help plaats waar ik kan leven en helpen en slapen, kan koken en schoonmaken, alsmede leren Nederlands en het Fries

  live in help place i can live and help and sleep, can cook and clean as well as learn dutch and Frisian languages

  Reageer
 2. Ik zoek nu plaats kan ik eventueel wonen leven in help Engels sprekende 33-jarige man die kan koken en schoonmaken evenals mensen kan ik Nederlands spreek, evenals het Fries bij nodig en zie je hebt wonen en werken faciliteit in Leeuwarden Ik ben hier zonder inkomsten uit zelfstandige ik kan mijn aandeel uit te keren als zijn leven in hulp en vrijwilligerswerk

  i looking now place i can live possibly live in help English speaking 33 year old male can cook and clean as well as need people i can speak Dutch as well as Frisian with and see you have live and work facility in Leeuwarden I am here with no income on self employment I can pay my share as well as be live in help and volunteer

  wonen in help plaats waar ik kan leven en helpen en slapen, kan koken en schoonmaken, alsmede leren Nederlands en het Fries

  live in help place i can live and help and sleep, can cook and clean as well as learn dutch and Frisian languages

  Reageer

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>