Yldau Holwerda bringt kleur yn it DNA fan Ljouwert

It DNA fan Yldau Holwerda bestiet út alle kleuren fan de reinbôge. Se beskriuwt yn dit filmke wat sy belangryk fynt om by te dragen oan in moaiere wrâld en oan it DNA fan Ljouwert: kleur.

Dit is #10 yn de Finstersearje oer it LF2018-projekt ‘Het DNA van Leeuwarden’. Mei elkoar foarmje alle ferhalen in keunstwurk fan reagearbuiskes, makke troch Hein de Graaf en Joop Zwart.

Wolst ek meidwaan? Sjoch dan op de website fan it DNA fan Ljouwert.

Jonathan Doornenbal
Geschreven door
Jonathan Doornenbal komt uit Leeuwarden en is zelfstandig filmmaker in binnen- en buitenland. Freelancer, Drop-out & Fanatic in making video’s.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>