Fersefilla: Ynspirearre troch de poëtyske krêft fan it Frysk

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn de searje Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 16: Arno Brok (1968), Kommissaris fan de Kening oer it fers ‘Oan him’. It is skreaun troch dichteresse Rixt, pseudonym fan Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979).

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

 

Geschreven door

1 reactie

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>