Fersefilla: De reis is it doel – Gerben Gerbrandy

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze. Diel 15: Gerben Gerbrandy, boargemaster fan de gemeente Achtkarspelen oer it fers Ithaka fan Konstantinos P. Kaváfis (1863-1933), oerset troch Tiny Mulder (1921-2010).

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

Geschreven door

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>