Fersefilla: mei in fers it libben wer efkes treast wêze

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn de searje Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze. Dit is diel 17. Rennie Wildschut-Koopmans (1948) is âld-ûnderwizeres en ynsprekster fan romans foar de blinebibleteek. Sy fertelt oer it fers ‘De sitadel’ fan Douwe Tamminga (1909-2002).

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

Geschreven door

1 reactie

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>