Van wie is dit land #5 Zorgen over wormen

Wat gebeurt er in de bodem van het Friese boerenland? ,,Verrek ja, er vliegen geen vogels meer achter de tractoren aan.”

Cees Buisman is wetenschappelijk directeur van Wetsus, het instituut voor watertechnologie in Leeuwarden. Eigenlijk is hij milieutechnoloog, maar sinds kort richt hij zijn blik ook op de bodem.

Een jaar geleden bezocht hij de Dairy Campus in Leeuwarden, waar gewerkt wordt aan innovaties voor de zuivelindustrie.

Hij bekeek er een mestvergistingsinstallatie. Je zou denken dat zo’n vergister gemaakt is om biogas te produceren, maar Buisman hoorde dat het apparaat bodemproblemen moet voorkomen.

Sinds 1992 moeten boeren verplicht hun drijfmest in grasland injecteren. Maar de gevolgen ervan zijn groot. Buisman: ,,Ik vind het erger dat er geen wormen meer in de bodem zitten, dan dat er geen grutto’s meer zijn.’’

We moeten veel voorzichtiger zijn met het ingrijpen in natuurlijke processen, stelt Buisman. ,,En we moeten ophouden met schaalvergroting.’’

Want grootschaligheid levert op termijn alleen maar verlies op, zegt hij in een weiland bij zijn woonplaats Harich. Tot een jaar geleden was dat nog een glooiend stukje land, met greppeltjes waarin hazen zich konden verstoppen.

Nu is het gedraineerd, en strak getrokken. En ja, dat doet pijn. ,,Zo wordt alles hetzelfde.’’

 

Maker: Jantien de Boer

Camera: Ronald Talma

 

 

 

 

 

 

Geschreven door
Jantien de Boer werkt als journalist en columnist bij de Leeuwarder Courant, en nu tijdelijk bij Finster op Fryslan; een experiment met collega's van andere media-organisaties.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>