Over ons

Finster op Fryslân is een multimediale ontmoetingsplek van creatieve en journalistieke mensen en verhalen. Een samenwerking tussen Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, GPTV en Omrop Fryslân. De redactie bestaat uit redacteuren van de betrokken mediapartijen en externe makers.

Het is een online platform met als inhoudelijke rode draad de thema's en projecten van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Vorm en inhoud zullen zich gaandeweg ontwikkelen met als doel dat er straks een verscheidenheid aan multimediale producties te zien is.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provinsje Fryslân.